Ferdinand Boersma

Kunstschilder Ferdinand Boersma

Ferdinand Boersma, Hengelo, 1906 - 1979

Hij vond zichzelf geen amateurschilder, maar ook geen beroeps; ondertussen wist hij wel alles van schilder- en tekentechnieken. Voor hem was tekenen de basis van de beeldende kunst en hij profileerde zich dan ook vooral als tekenaar, waarbij het hem ging om de schilderkunstige en poëtische aspecten. Hij woonde in Twente, maar maakte regelmatig tripjes naar Drenthe met zijn collega’s. Na zijn pensionering richtte hij zijn kapperszaak in als atelier: zijn hele was die kapperszaak voor hem een bijzaak geweest, het ging hem om de kunst.