E.H. von Dülmen Krumpelman

Kunstschilder Herman von Dulmen Krumpelman

E.H. von Dülmen Krumpelman, Vries, 1925 - 2000

Herman, de zoon van E.B. von Dülmen Krumpelmann, is zo mogelijk nog bekender dan zijn vader omdat hij hele generaties heeft les gegeven in tekenen. kunstgeschiedenis en handvaardigheid. Net als zijn vriend Evert Musch combineerde hij het vrije kunstenaarschap met onderwijs. Grafiek, beelden, landschappen, stads- en dorpsgezichten, soms realistisch, soms met een neiging tot abstractie, hij deed het allemaal tot aan zijn dood in 2000.

Werken van E.H. von Dülmen Krumpelman