Julius J. van de Sande Bakhuyzen

Kunstschilder Julius van den Danse Bakhuyzen

Julius J. van de Sande Bakhuyzen, Den Haag, 1835 - 1925

Julius van de Sande Bakhuysen, zoon van Hendrik van de Sande Bakhuysen die vele schilders heeft opgeleid, wisselde zijn leven in Den Haag af met langdurig verblijf in Drenthe. In de 45 jaar dat hij op diverse plekken in Drenthe verbleef, heeft hij het zien veranderen door verdwijnen van de hei, ontbossing door de eerste wereldoorlog en beplanting in het kader van de werkverschaffing. Hij legde graag vast voor het nageslacht hoe mooi Drenthe eens was. Hij verbleef wel graag in Zweeloo maar klaagde erover dat Juffrouw Mensingh er niet toe te bewegen was hem langer dan twee nachten te huisvesten. In de herberg waren schilders niet erg welkom.

Werken van Julius J. van de Sande Bakhuyzen