Wim Engel

Wim Engel

Wim Engel, Koog aan de Zaan, 1903 - 2000

Wim Engel volgde de opleiding tot tekenleraar aan het “Rijksopleidingsinstituut voor Teekenleraren” te Amsterdam, destijds gevestigd in het Rijksmuseum. Hij ontmoette daar ook zijn latere vrouw Toni Bolkestein die dezelfde opleiding doorliep. Na het behalen van hun diploma en hun huwelijk in 1931 vestigden Wim Engel en Tni Engel-Bolkestein¬†zich in 1938 Dordrecht en vervolgens in 1946 Hilversum, waar Wim Engel tekenleraar was aan de H.B.S.

Na de kennismaking met het poppenspel in 1939 in Dordrecht, smeedden zij tijdens de Tweede Wereldoorlog plannen voor het maken van een poppenspel voor volwassenen. Na hun verhuizing naar Hilversum begonnen zij met het geven van voorstellingen onder de naam ’t Hemeltje. Vanaf eind jaren zestig trok het echtpaar vaak naar Drenthe en met name Zweeloo om daar dorpsgezichten met de mens aan het werk te schilderen.